Kære pårørende

Som personale har vi et ønske og en forventning om, at I kommer i hjemmet som tidligere. Vi lægger op til et tæt samarbejde med jer som pårørende, og håber at I vil støtte og respektere de værdier, vi arbejder efter på Gammelgaard. Vi ønsker tæt dialog mellem beboer, dig/jer som pårørende og kontaktpersonen. Oplever I noget, som I kunne ønske var anderledes, er vi altid parate til en snak. 

Personalet er behjælpeligt i forhold til pleje og praktisk bistand ud fra kommunens kvalitetsstandard. Har du/I ønsker derudover, f.eks. mere rengøring er I meget velkomne til at hjælpe eller evt. købe hjælpen.

Andre opgaver såsom eksempelvis indkøb, ledsagelse til læge/sygehus, planlægning og afholdelse af fødselsdage/festligheder, småreparationer (tøj, inventar), aflæsning af el, afbestilling af mad og større rengøringsopgaver vil det, som før indflytning på Gammelgaard, være jer som pårørende der hjælper og støtter beboeren.

Med hensyn til indkøb kan diverse til f.eks. personlig hygiejne, toiletpapir, rengøringsartikler og lignende købes på hverdage i kiosken på Gammelgaard. Åbningstiderne står i vinduet ved kiosken og på info-skærmene. Da såvel damefrisør, fodterapeut, vinduespudser og lignende betales kontant, er det vigtigt, at beboeren altid har kontanter. Kontaktpersonen kan bestille tid, hvis I ønsker det.    

Telefoner: 

 Gammelgaard   9614 5071
 Klynge 1  9614 5059
 Klynge 2  9614 5063
 Klynge 3  9614 5067
 Klynge 4  9614 5083

Publiceret 16-12-2015