Målsætning for plejen på Plejecenter Gammelgaard

Vi vil møde dig der hvor du er
- med udgangspunkt i tryghed, nærvær og rummelighed

Den gode hverdag
Du, din familie og personalet har fælles ansvar for en god hverdag

I fællesskab vil vi skabe dage med livsindhold
- Medbestemmelse så du bevarer din livskvalitet

Du vil blive mødt af et personale, som har stor faglighed, som er engageret og i konstant udvikling
- Arbejder ud fra Leve– bo miljø principperne
- Bruger guidning og støtte for at vedligeholde dine færdigheder

Sammen vil vi styrke samarbejdet mellem dig, din familie og personalet
- Indflytningssamtale og løbende kontakt til din familie
- Vi udviser tillid og åbenhed overfor beboer og familie

Gensidig respekt
- Åben og ærligt samarbejde, hvor humor er en del af dagligdagen

 

Trivsel på Plejecenter Gammelgaard

Vi anerkender hinandens forskellighed og kompetencer

Vi støtter hinanden, og er hinandens bedste hjælper

Vi er faglige og anvender supervision som et redskab til fælles udvikling

Vi ønsker at åbenhed, ærlighed og humor er en vigtig del af vores hverdag

Vi er modige og ønsker medindflydelse

Vi tager ansvar - også for hinandens trivsel

Vi overholder fælles aftaler

Vi tager ansvar for tid og rum til socialt samvær med hinanden

 

 

 

 

Publiceret 18-02-2016