Vores højeste prioritet er, at såvel beboere, familie og medarbejdere trives på Gammelgaard. Vi ønsker at alle har mulighed for indflydelse, lægger op til dialog i en åben og omsorgsfuld atmosfære, - såvel på beboermøder, madmøder og personalemøder. Vi tror på, at indflydelse og medbestemmelse har stor indflydelse på vores trivsel…

På Plejecenter Gammelgård arbejder vi ud fra principper om leve-bo miljø.
Disse principper betyder:

  • at lejligheden du flytter ind i, er dit private hjem. Der er ikke forskel fra din tidligere bolig bortset fra, at der er personale tilstede
  • at vi støtter dig i at leve det liv, du ønsker på dine præmisser og vilkår. Vi tager hensyn til dig som et selvstændigt menneske, med såvel rettigheder som forpligtelser
  • at vi arbejder ud fra at bevare dine ressourcer (hjælp til selvhjælp). Har du tidligere selv redt seng, vandet blomster, vasket op osv. fortsætter du selvfølgelig med det efter, at du er flyttet ind på Gammelgaard
  • at vi alle er fagligt uddannet og derfor er i stand til at lave en professionel vurdering af, hvor det er nødvendigt at hjælpe dig med henblik på, at styrke de ressourcer du har
  • at vi forventer at dine pårørende kommer i dit hjem fuldstændig som før du flyttede ind på Gammelgaard
  • at vi ønsker et tæt samarbejde med din familie og venner

Publiceret 18-02-2016