Du vil døgnet rundt møde uddannede sundhedsfaglige medarbejdere.

Der er i alt 4 klynger på Gammelgaard. Personalesammensætningen er social- og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Alle klynger har en fast mødestruktur, hvor møderne bruges til udvikling, faglig sparring, planlægning og undervisning.

Hver klynge tilrettelægger selv arbejdstidsplanlægningen i overensstemmelse med aftalte principper for hver klynge, opgavernes omfang og medarbejdernes ønsker.
Der er tilknyttet 2 sygeplejersker til huset, som har ansvar for den sygeplejefaglige indsats.

I 2005 blev der bevilget "Mere tid til omsorg". Det betød ansættelse af medarbejdere udenfor normeringen med det formål, at give mere  tid til omsorg til vores beboere. Dette tiltag fastholdes og har stor værdi i det daglige.

Tilbage til forsiden

Publiceret 07-08-2015